Butikkøl med for høyt alkoholinnhold.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) har avdekket at betydelige mengder butikkøl fra norske småskalabryggerier er sterkere en 4,7 volumprosent alkohol, som loven tillater. Tester av 138 ulike øl viser at ca. 60 prosent er for sterke og noen har et alkoholinnhold på over 7 %.

Bakgrunnen for testingen var tips fra en privatperson med avansert måleutstyr, som hadde målt alkoholmengder på opptil 6,3 prosent i butikkøl fra et utvalg bryggerier. BROD varslet deretter sine største kunder (dagligvarekjedene og Gulating Ølutsalg) og ba samtidig medlemmene sendte inn øl til testing.

-For bryggeribransjen i Norge er dette et tillitspørsmål i forhold til våre kunder, et omdømmespørsmål overfor lovgivende og utøvende myndigheter og et moralsk spørsmål i forhold til forbrukere som ikke skal føres bak lyset når det gjelder styrken på ølet de drikker, skriver Direktør for Bryggeri- og Drikkevareforeningen, Petter Nome i en pressemelding

-For bryggeribransjen i Norge er dette et tillitspørsmål i forhold til våre kunder, sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. (Foto: Kaia Means)
-For bryggeribransjen i Norge er dette et tillitspørsmål i forhold til våre kunder, sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen. (Foto: Kaia Means)

-Vi har ikke mistanke om at noen bryggerier bevisst har brygget for sterkt øl. Småskalabryggeriene har beregnet alkoholinnholdet matematisk ut fra tradisjonelle modeller som har vært akseptert av toll- og avgiftsmyndighetene. Imidlertid er øl et levende produkt der sukkerinnhold i maltet, gjærtypen, ut- og ettergjæring og flere andre faktorer spiller sammen i bryggeprosessen.

Småskalabryggeriene i Norge står samlet bak et ønske om å bedre sine rutiner og har samarbeidet fullt ut med foreningen i arbeidet for å kartlegge alkoholinnholdet.

16.09 og 21.09 ble det foretatt analyse av 156 øl, hvorav 138 øl fra 49 ulike norske småskalabryggerier, 10 øl fra fire større bryggerier og åtte importerte øl.

Testingen og loggføring ble utført av Hege Ramseng og Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen på Ringnes’ laboratorium. Ølet ble testet på Anton Paar Alcolyz, som har en feilmargin på 0,1 %.

Testresultatene viser:
Copyright: olegdudko / 123RF Stock Photo
Copyright: olegdudko / 123RF Stock Photo

Av 49 undersøkte småskalabryggerier, hadde 18 alle sine øl innenfor maksimalgrensen på 4,7 %, 23 hadde mindre overskridelser på enkelte øl (opp til 5,2 %), mens åtte bryggerier hadde svært høye overskridelser.

De 138 undersøkte ølene fra småskalaprodusenter fordeler seg slik:

  • For svakt øl (under 4.0 %): 5 øl
  • 4,0 % – 4,7 % (lovlig): 52 øl
  • 4,7 % – 5,2 % 31 øl
  • 5,2 % – 6,0 %: 38 øl
  • 6,0 % – 7,0 %:                     4 øl
  • Over 7,0 %: 8 øl

To bryggerier hadde gjennomgående så høyt alkoholinnhold i sine øl at de valgte å trekke alle sine produkter fra markedet.

Benchmarkingen mot større bryggerier og importøl omfatter pr. dato langt færre produkter.

Her er de foreløpige resultatene:

Av 10 produkter fra fire større bryggerier, var åtte under 4,7 %, mens to ble målt til for høye verdier (opp til 5,37 %).

Av åtte importøl fra like mange bryggerier, var ett for svakt (3,68 %), ett for sterkt (5,06 %) og de øvrige trygt innenfor rammen.

Dialog

BROD er nå i dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet, Helsedirektoratet og dagligvarekjedene, med sikte på å finne praktiske løsninger i den akutte situasjonen og utvikle rutiner som sikrer korrekt alkoholinnhold i framtiden.

I løpet av de nærmeste dagene vil det bli testet flere øl fra flere bryggerier. Samtidig har de store bryggeriene varslet at de stiller sine laboratorier til disposisjon for måling av alkoholinnholdet i øl fra småskalaprodusenter. BROD kartlegger også hva som finnes av godkjent måleutsyr på verdensmarkedet som kan kjøpes til overkommelig pris. I tillegg arbeides det for å styrke kompetansen hos norske ølbryggere, blant annet i samarbeid med Bryggerihøyskolen i København, der BROD er medeiere.

Kilde: Pressemelding Drikkeglede

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.