Så har det skjedd. Fra 1. November får bryggerier og vinimportører lov til å til å gi nøktern produktinformasjon og vise bilder av øl og vin på hjemmesidene.

Regjeringen gir også en del andre lettelser når det gjelder å gi informasjon om alkohol.

Saken ble offentliggjort av landbruksministeren i kveld.

I følge Petter Nome, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, så er dette et ekte politisk kinderegg.

 • Forbrukerne får tilgang til informasjon om et tusentalls norske øl, samt bilder av ølet med og uten emballasje.
 • Bryggeriene får eksponert sine produkter, både gjennom egne hjemmesider og hjemmesider hos salgs- og skjenkesteder.
 • Økt kunnskap om øl og ølkultur vil bidra til sunnere og mer ansvarlig alkoholkultur.
Dette er de viktigste endringene:
 • Bryggerier kan gi nøkterne faktaopplysninger og øl på egne hjemmesider.
 • Bryggeriene kan vise bilder av de enkelte produktene på nøytral bakgrunn (både packshots og øl i glass)
 •  Salgs- og skjenkesteder kan gi de samme opplysningene på sine hjemmesider, samt informere om pris.
 • Serveringssteder kan gi drikkeanbefalinger i menyen til sine matretter.
 • Produsentene kan selv informere nøkternt om produktene på messer, omvisninger og mat- og drikkefestivaler. (Vi antar at dette også omfatter salg til forbruker.)
 • I forbindelse med messer, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs kan det gis ut produktspesifikke brosjyrer fra produsentene.
 • Det blir tillatt å annonsere for drikkevaremesser, festivaler, omvisninger, foredrag og kurs.
 • Det kan opplyses på arrangørenes hjemmesider hvilke produsenter som deltar.
 • Det kan vises generelle og nøkterne bilder av alkohol  sammen med mat eller i produksjonslokaler, men bilder som viser “positive drikkesituasjoner” (fx skåling) tillates ikke.
Gått lenger.

Man skulle kanskje ønske at regjeringen gikk lenger, spesielt ved å tillate produktinformasjon i sosiale medier. Men det har de ikke gjort, med den begrunnelse at det bare skal være mulig å finne alkoholinformasjon hvis man aktivt oppsøker det. Deling i sosiale medier kan føre til at folk får alkoholinfo på skjermen uten å ha bedt om det.

Uansett, dette kommer til å skape de debatt om hvorvidt dette er en farlig liberalisering.

Hele matrisen fra landbruksministeren finner du her. 

 

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.